Menu Zamknij

Prawne Czwartki: Czy można zatrudnić kierowcę z wyrokiem ?

Do naszego działu prawnego zgłosił się przewoźnik, który ma wątpliwości związane z zatrudnieniem kierowcy, który odbył karę więzienia. 

Czy taki kierowca z wyrokiem powinien być automatycznie wykluczony z możliwości wykonywania zawodu? 

Czy może tylko chodzi o prawomocny wyrok związany z przestępstwami umyślnymi w transporcie drogowym? 

Największe obawy przewoźnika dotyczą utraty dobrej reputacji poprzez zatrudnienie kierowcy z wyrokiem. 

Nasi prawnicy oraz specjaliści odnieśli się do tematu. Zapraszamy więc do lektury.

Przepisy nie zabraniają zatrudniania kierowców, którzy w przeszłości popadli w konflikt z prawem. 

Wyjątkiem są osoby, wobec których został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, czy też został nałożony zakaz wykonywania zawodu kierowcy. 

Analizując przepisy odnoszące się do karalności kierowców – przepisy ustawy o transporcie drogowym poruszają tę kwestię jedynie w momencie uzyskania licencji przez przedsiębiorcę. 

Licencję na wykonywanie krajowego przewozu osób samochodem osobowym dostaniesz jeżeli:

ty, lub osoby zarządzające firmą:

  • nie zostaliście skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu
  • nie wydano wobec was prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

oraz

  • zatrudnieni przez ciebie kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przez ciebie, lecz wykonujące osobiście przewóz na twoją rzecz, nie mają prawomocnego zakazu wykonywania zawodu kierowcy

Przewoźnik zapytał również o dobrą reputację. Wyjaśniamy jakie przestępstwa naruszają dobrą reputację.

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 wprowadza zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego czyli katalog przestępstw w zakresie spełnienia wymogu dobrej reputacji. 

W zależności od gałęzi prawa zaliczamy następujące przepisy:

Kodeks Karny: art. 173 – 175, art. 178 – 180, art. 189a, art. 218-221, art.296 – 306 i art. 308

Kodeks spółek handlowych: art. 586-589 

Prawo Upadłościowe: art. 522, art. 523 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii: art. 54-61, art. 62 ust. 2, art. 62b ust. 2 i art. 66

Prawo restrukturyzacyjne: art. 399 i art. 400

Kodeks karny skarbowy: art. 54 § 1 i 2, art. 55 §1 i 2, art. 60 § 1 i 2, art. 62 § 1 – 4, art. 65 § 1 – 2b, art. 67 § 1 i 2, art. 69a § 1, art. 69b § 1, art. 69c § 1, art. 73a, art. 76a § 1 i 2 

Wszystkie wyżej wymieniony artykuły prawne dotyczą popełnienia przestępstwa przez: 

  • członka organu zarządzającego osoby prawnej,
  • osoby zarządzającej spółką jawną, komandytową lub komandytowo – akcyjną,
  • dyrektora wykonawczego,
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
  • zarządzającego transportem, 
  • przewoźnika drogowego

Nie ma tu mowy o kierowcy, który jest pracownikiem danej firmy.

Podsumowując: 

Kierowca może być karany. Nie ma zakazu przyjmowania do pracy kierowców, którzy nie mają czystej kartoteki. Zatrudnienie karanego w żaden sposób nie wpływa na ocenę dobrej reputacji – oczywiście, jeśli kierowca nie pełni dodatkowych funkcji na przykład równocześnie jest zarządzającym transportem.  

Fenilo - lubimy szkolić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *