Menu Zamknij

Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika - kurs online

Co to jest CKZ?

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Zanim jednak przystąpisz do egzaminu, który realnie oceni twoje kompetencje, musisz zyskać wiedzę. Jak najlepiej to zrobić? Zapisując się na szkolenie przygotowujące do egzaminu. Dzięki temu zdobędziesz nowe umiejętności i kwalifikacje, a także materiały szkoleniowe oraz pewność, że uzyskanie uprawnień będzie tylko formalnością.

Co to jest CKZ?

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Zanim jednak przystąpisz do egzaminu, który realnie oceni twoje kompetencje, musisz zyskać wiedzę. Jak najlepiej to zrobić? Zapisując się na szkolenie przygotowujące do egzaminu. Dzięki temu zdobędziesz nowe umiejętności i kwalifikacje, a także materiały szkoleniowe oraz pewność, że uzyskanie uprawnień będzie tylko formalnością.

Na kim ciąży obowiązek posiadania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika

Certyfikat często mylony jest z licencją transportową lub z kwalifikacją kierowcy. Nic bardziej mylnego. Certyfikat Kompetencji jest potwierdzeniem wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem działalności transportowej. Obowiązek posiadania certyfikatu nie spoczywa na kierowcy, ale tylko i wyłącznie na przewoźniku, czyli osobie zarządzającej firmą lub na osobie, która wykonuje zadania związane z działalnością przedsiębiorstwa transportowego. 

Z tego obowiązku zwolnieni są przewoźnicy zajmujący się transportem drogowym, którzy:
 • przewożą nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – w przypadku niezarobkowego przewozu,
 • świadczą usługi transportu sanitarnego oraz w zakresie ratownictwa medycznego.
 • ubiegać się o wydanie licencji transportowej na przewóz osób lub rzeczy 
 • ubiegać się o wydanie zezwolenia na krajowy przewóz osób lub rzeczy
 • zarządzać przedsiębiorstwem transportowym

Kto potrzebuje Certyfikatu Kompetencji Zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

WIĘCEJ informacji

Aby uzyskać certyfikat, musisz zdać egzamin państwowy, przeprowadzany przez Instytut Transportu Samochodowego. Egzamin z Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika uznaje się za jeden z trudniejszych i bardziej skomplikowanych.

Test egzaminacyjny, który pozwala zdobyć Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru. W każdym z nich przystępujący do testu mierzy się z czterema możliwymi odpowiedziami, obejmujących w każdym module po 8 losowo wybranych pytań. Dotyczą one przede wszystkim transportu drogowego osób lub rzeczy. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. Aby zaliczyć część testową egzaminu CKZ, należy zdobyć co najmniej 50% punktów.

Praktyczne zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch przykładowych sytuacji do rozwiązania, obejmujących w każdym z przypadku po dwa pytania. Jeden z przykładów zawsze dotyczy znajomości zagadnień dotyczących czasu pracy kierowców. W zależności od jakości odpowiedzi otrzymuje się od 0 do 4 punktów. Każda ocena ma swoją wagę równą 4. Zatem maksymalna liczba punktów za zadanie egzaminacyjne wynosi 64 punkty.

Aby zdobyć Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika, należy zdobyć łącznie 60% wszystkich punktów.

Koszt egzaminu CKZ, który należy ponieść w Instytucie Transportu Samochodowego to:

 • 500 zł za każdorazowe podejście do egzaminu,
 • 300 zł za jednorazowe wydanie certyfikatu.

Po uzyskaniu certyfikatu nie trzeba go ponawiać, ani ponosić dodatkowych kosztów. Jest to dokument ważny bezterminowo.

Zanim zapiszesz się na egzamin, odpowiednio przygotuj się do niego, uczęszczając na specjalny kurs, dzięki któremu przyswoisz tematykę w odpowiednim czasie. Zyskasz także materiały dydaktyczne do samodzielnego pogłębiania wiedzy.

W Fenilo oferujemy 20-godzinne szkolenie, które obejmuje zakres materiału obowiązującego podczas państwowego egzaminu. W trakcie kursu dowiesz się nie tylko, jakie są podstawy teoretyczne, ale też jak praktycznie rozwiązywać zadania, aby zdać i uzyskać certyfikat.

W trakcie szkolenia przygotowującego do egzaminu z Certyfikatu Kompetencji Zawodowych zyskasz wiedzę dotyczącą m.in.:

 • prawa cywilnego,
 • prawa handlowego,
 • prawa socjalnego,
 • prawa podatkowego,
 • bezpieczeństwa drogowego,
 • obowiązujących norm technicznych,
 • sposobów rozwijania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Szkolenie odbywa się na specjalnie przygotowanej platformie internetowej i nie muszą Państwo posiadać specjalnych programów komputerowych do jego obsługi.

W Polsce certyfikację kompetencji zawodowych w transporcie drogowym regulują następujące akty prawne, w tym

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 209, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 1352),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220).

DLACZEGO kurs CKZ
FENILO lubimy szkolić

Wychodzimy na przeciw oczekiwaniom naszych klientów. Mamy ogromne doświadczenie i pasję szkolenia. Nasz zespół składa się ze specjalistów, którzy trudnią się przewoźnictwem i komunikacją.

Naszym priorytetem jest zapewnienie rozwoju oraz zdobycia wiedzy z transportu z zakresu, który najbardziej Cię interesuje.

 

DLACZEGO kurs CKZ
FENILO lubimy szkolić

Wychodzimy na przeciw oczekiwaniom naszych klientów. Mamy ogromne doświadczenie i pasję szkolenia. Nasz zespół składa się ze specjalistów, którzy trudnią się przewoźnictwem i komunikacją.

Naszym priorytetem jest zapewnienie rozwoju oraz zdobycia wiedzy z transportu z zakresu, który najbardziej Cię interesuje.

 

CO ZYSKUJESZ PO KURSIE CKZ ?

Przeczytaj jaką wiedzę nabędziesz po odbyciu naszego kursu. 

Rodzaje umów cywilno-prawnych

 • Poznasz formy prawa handlowego
 • Poznasz zarządzanie rodzajami działalności gospodarczej
 • czas pracy kierowców
 • jak zaplanować pracę i odpoczynek
 • Jak radzić sobie w prowadzeniu działalności
 • poznasz zasady z zakresu bezpieczeństwa w transporcie drogowym

Test egzaminacyjny, który pozwala zdobyć Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru. W każdym z nich przystępujący do testu mierzy się z czterema możliwymi odpowiedziami, obejmujących w każdym module po 8 losowo wybranych pytań. Dotyczą one przede wszystkim transportu drogowego osób lub rzeczy. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. Aby zaliczyć część testową egzaminu CKZ, należy zdobyć co najmniej 50% punktów.

Praktyczne zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch przykładowych sytuacji do rozwiązania, obejmujących w każdym z przypadku po dwa pytania. Jeden z przykładów zawsze dotyczy znajomości zagadnień dotyczących czasu pracy kierowców. W zależności od jakości odpowiedzi otrzymuje się od 0 do 4 punktów. Każda ocena ma swoją wagę równą 4. Zatem maksymalna liczba punktów za zadanie egzaminacyjne wynosi 64 punkty.

Aby zdobyć Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika, należy zdobyć łącznie 60% wszystkich punktów.

 • Co nas może zaskoczyć na drodze?

PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU CKZ TERMINY/MATERIAŁY

Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu jesteś już gotowy do udziału w egzaminie CKZ. 

Kontakt z nami

Contact Form Demo

Adres

Pawliczka 22A,
41-800 Zabrze,

Email

fenilo@fenilo.pl

Telefon

+48 789 567 099

Godziny pracy

Pon - Pią: 8.00 - 18.00