Menu Zamknij

Odprawa celna – czym jest i jakie są jej rodzaje?

Ogromną zmorą przewoźników w ostatnim czasie stała się odprawa celna towarów. Powodem takiego stanu są ułatwienia związane z rozległymi granicami Unii Europejskiej. Konsekwencją takiej wspólnoty jest brak konieczności odprawiania ładunków transportowanych w obrębie państw członkowskich. Czy jednak faktycznie odprawa celna jest tak straszna, jak się wielu wydaje?

Odprawa celna — jakie są procedury?

Zasadniczą różnicą między transportami realizowanymi na terenie kraju a tymi poza jego granicami są formalności, do których zaliczyć można odprawę celną. Dotyczy ona przewożonych ładunków i bagaży. Dla wielu osób ciekawa informacja może być to, że wyróżnić możemy 9 procedur celnych, a nalezą do nich:

  • procedura dopuszczania do obrotu,
  • procedura wywozu,
  • procedura tranzytu,
  • procedura końcowego przeznaczenia,
  • procedura składowania celnego,
  • procedura uszlachetniania czynnego,
  • procedura uszlachetniania biernego,
  • procedura odprawy czasowej,
  • procedura konsultacji.

Każda z wyżej wymienionych procedur dotyczy innych dziedzin. Określają one, w jakiej formie powinny zostać dokonywane zgłoszenia.

Na czym polega odprawa celna?

W przypadku przewożenia towarów za granicę krajów wymagana jest odprawa celna, która umożliwi dalszą podróż transportowanego towaru. Odprawę celną należy odbyć na wyznaczonym terenie, w którym odprawy podejmą się przeszkoleni pracownicy celni. Do zadań służb zajmujących się odprawą należy sprawdzenie ładunku i potwierdzenie jego zgodności z umowami i prawem. Podczas odprawy celnej dochodzi do kontroli dokumentacji. Jest to usługa odpłatna i zazwyczaj kosztem obarczeni są klienci. Może się zdarzyć, że do zorganizowania odprawy zostanie zobligowana firma przewozowa.

Co kierowca zawodowy powinien wiedzieć o odprawie celnej?

Choć większość kierowców z reguły pracuje w obrębie krajów należących do Unii Europejskiej, to jest też grupa kierowców, która na co dzień podróżuje po krajach, które do niej nie należą. Kierowcy, którzy pierwszy raz wybierają się w nieznaną sobie trasę i zobligowani będą do odbycia odprawy celnej, powinni przygotować komplet dokumentów, który umożliwi bezproblemowe przejście przez odprawę. Wśród nich musi się znaleźć faktura, zezwolenie na eksport lub przewóz, lista towarowa.  Odprawa celna może trwać od kilkunastu minut do 2 godzin, co wymaga od kierowców pewnej dozy cierpliwości. Zazwyczaj obowiązki kierowców w tym przypadku kończą się na okazaniu odpowiedniej dokumentacji.

Kto powinien zgłosić towar do odprawy celnej?

Kwestią odprawy najczęściej zajmuje się klient. To zamawiający staje się właścicielem towaru i to on pokrywa koszty związane z odprawą. Trochę rzadziej załadowca podejmuje się organizacji odprawy. Może się jednak zdarzyć, że to spedycja lub firma przewozowa podejmująca się realizacji transportu zostanie zobligowana do organizacji odprawy celnej. W takim wypadku ważne jest zgłoszenie chęci odprawienia ładunku. Należy to zrobić z wyprzedzeniem. Zazwyczaj to spedytor dokonuje zgłoszenia lub osoba upoważniona pracująca na rzecz firmy transportowej.

Fenilo - lubimy szkolić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *