Menu Zamknij

Czy kod 95 zwalnia z badań lekarskich wstępnych

Czy posiadanie kodu 95 zwalnia kierowcę z konieczności przeprowadzenia badań lekarskich wstępnych? To pytanie, które warto sobie zadać.

Chociaż kod 95 pozostaje ważny, zaleca się przeprowadzenie badań wstępnych ze względów bezpieczeństwa. Jednak w tej kwestii brakuje jednoznaczności wśród osób zarządzających przedsiębiorstwem i w orzecznictwie sądowym. Wynika to z niejasnego brzmienia art. 39 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym.

Co mówią przepisy?

Przepis stanowi, że badania określone w ustawie o transporcie drogowym są równoznaczne z badaniami wstępnymi i okresowymi, które są wymienione w Kodeksie pracy. Jednakże, przepis wskazuje, że badania te są równoznaczne tylko wtedy, gdy są zlecone przez przedsiębiorcę lub inną firmę wykonującą przewóz drogowy.

Można zatem wnioskować, że badania przeprowadzone na zlecenie poprzedniego pracodawcy nie są tożsame z badaniami wstępnymi wymaganymi przez Kodeks pracy. Często zdarza się, że wykładnia literalna przepisu nie pokrywa się z jego intencją.

Co powinien zrobić przedsiębiorca?

Najlepiej jest skierować pracownika na badania. To podejście jest bezpieczniejsze i daje pewność, że stan zdrowia kierowcy nie uległ zmianie. Oczywiście, to tylko sugestia, a co zrobić w przypadku, gdy nowy pracodawca nie chce wydać skierowania na badania? W takim przypadku badania wykonane na potrzeby poprzedniego pracodawcy będą ważne, pod warunkiem że:

  1. Pracownik zostanie zatrudniony na danym stanowisku w ciągu 30 dni po zakończeniu poprzedniego stosunku pracy.
  2. Posiada aktualne orzeczenie lekarskie, które potwierdza brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.
  3. Nowy pracodawca stwierdzi, że warunki pracy na nowym stanowisku są podobne do warunków na poprzednim stanowisku.

UWAGA! Skierowanie na badania wstępne nie wpływa na ważność kodu 95. Wykonanie tych badań zależy wyłącznie od decyzji pracodawcy i nie ma wpływu na uprawnienia kierowcy.

Fenilo - lubimy szkolić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *