Prawne Czwartki: Nałożenie kary przez ITD bez wezwania do okazania plików cyfrowych

2023-03-16by patrycja0

Nasz klient zgłosił do nas problem związany z otrzymaniem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli w swojej firmie transportowej. W zawiadomieniu znajdował się wykaz dokumentów, które należy przygotować na wyznaczony dzień kontroli. W trakcie przeprowadzonej kontroli inspektor nie wystąpił z żadnym wezwaniem do okazania plików cyfrowych. Po kontroli okazało się, że na firmę została nałożona kara za nieokazanie plików cyfrowych. 

 

Wyjaśnienie tej kwestii powinniśmy zacząć od przywołania artykułu 48 ust. 11 ustawy o transporcie drogowym:

 

Art. 48. trans. drog.

Inspekcja Transportu Drogowego

1.

Tworzy się Inspekcję Transportu Drogowego, zwaną dalej „Inspekcją”, powołaną do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi oraz przepisów, o których mowa w art. 3 wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 1a.

Interpretując zapisy ustawy można stwierdzić, że w wyjątkowych sytuacjach kontrolerzy mogą nie wystawiać zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jednak w praktyce firma musi otrzymać zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli ale ITD nie musi wzywać do okazania dokumentów.
Takie zawiadomienie musi zawierać:

  • oznaczenie organu,
  • datę i miejsce wystawienia, 
  • oznaczenie przedsiębiorcy,
  • wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli,
  • imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.

Dokumentem stanowiącym na korzyść naszego klienta jest zawiadomienie o wszczęciu kontroli. W dokumencie zostały wykazane dokumenty, które są objęte kontrolą. Kolejnym dokumentem, który jest podstawą do odwołania od kary jest protokół podsumowujący czynności kontrolne. Dodatkowo należy pamiętać, że ITD automatycznie nie nakłada kary na firmę tylko prowadzi czynności  wyjaśniające. 

 

UWAGA!!!

Każdy przedsiębiorca ma prawo do odwołania się od decyzji administracyjnej i do przedstawienia dokumentów świadczących na korzyść przedsiębiorcy.   

Zostaw komentarz

O nas

Jesteśmy firmą, która powstała, żeby odpowiedzieć na potrzeby branży transportowej. Zajmujemy się szkoleniami, ubezpieczeniami, zapewniamy łatwy dostęp do akcesoriów niezbędnych w transporcie. Zaufaj nam - razem stworzymy lepszy transport.
https://fenilo.pl/wp-content/uploads/2017/07/about-us-footer-large.png

Skontaktuj się z nami

Fenilo Sp z O.O.
Szlak 77 / 222,
31-153 Kraków, małopolskie

Oddział:
Pawliczka 22A,
41-800 Zabrze, śląskie

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 08:00 – 18:00
NIP: 6762563199
REGON: 382807821